Cookies and this website

This website uses cookies to give you the best online experience. If you'd like to know more please read our cookie policy

Skip to content

Latest news

Cartrefi Newydd i Gaerffili

Published: Wednesday 1 March 2017
Cartrefi Newydd i Gaerffili

Test

 

Mae seremoni torri'r dywarchen gyntaf wedi cael ei chynnal ar ddatblygiad arloesol yng Nghaerffili.

Bydd 34 o gartrefi i'w prynu a'u rhentu yn cael eu hadeiladu yng Ngerddi Coed y Ffawydden, sy'n agos i ganol tref Caerffili, o dan frand Harmoni Homes.

Bydd y datblygiad yn fodd i fwy o gartrefi gael eu hadeiladu ar dir sy'n eiddo i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar hyn o bryd, yn sgil cytundeb rhwng y Cyngor a Grwp Cymdeithas Tai Unedig Cymru.

Bydd cymysgedd o gartrefi tair a phedair ystafell wely i'w prynu, yn ogystal â chartrefi dwy a thair ystafell wely a fflatiau un ystafell wely i'w rhentu yn cael eu hadeiladu fel rhan o ddatblygiad Gerddi Coed y Ffawydden ar Watford Road, sy'n agos at safle arobryn ‘The Beeches’ a ddatblygwyd gan Gymdeithas Tai Unedig Cymru.

Mae llawer o alw am gartrefi o ansawdd da yng Nghaerffili a bydd y datblygiad hwn yn sicrhau bod modd i fwy o gartrefi gael eu hadeiladu, gyda'r elw a wneir o'r eiddo yn cael ei ailfuddsoddi er mwyn helpu i dalu am adeiladu cartrefi rhent fforddiadwy.

Bydd y Cyngor yn elwa ar rywfaint o adenillion o rentu'r cartrefi yn gyfnewid am adael i Gymdeithas Tai Unedig Cymru ddatblygu ar y tir. Mae'r cartrefi sydd ar werth yn cael eu marchnata o dan frand ‘Harmoni Homes’ sy'n rhan o Gymdeithas Tai Unedig Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Keith Reynolds, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, “Roedd yn braf iawn gweld bod gwaith eisoes yn mynd rhagddo ar y safle. Mae darparu marchnad o ansawdd da a chartrefi fforddiadwy yn ein bwrdeistref sirol yn parhau i fod yn flaenoriaeth i ni, ac mae partneriaethau fel hyn yn ein helpu i gymryd camau breision tuag at gyflawni hyn.

“Nid yn unig y mae datblygiadau fel hyn yn ein helpu'n fawr i ddiwallu anghenion o ran tai yn ein hardal, ond mae ganddynt hefyd botensial gwirioneddol i sicrhau buddiannau pellgyrhaeddol i'r gymuned ehangach, gyda'r elw'n cael ei gadw i'w ailfuddsoddi mewn rhagor o dai cynaliadwy.”

Meddai Cyfarwyddwr Datblygu Cymdeithas Tai Unedig Cymru, Richard Mann, “Mae'n bleser gennym lansio ein cynllun cyntaf o dan frand Harmoni Homes, a fydd yn arwain at adeiladu 16 o gartrefi o ansawdd mewn lleoliad ardderchog.

“Edrychwn ymlaen at weld y datblygiad hwn yn dwyn ffrwyth. Mae hon yn bartneriaeth arloesol ac arwyddocaol rhwng Grwp Cymdeithas Tai Unedig Cymru a'r Cyngor a fydd yn arwain at ddarparu cartrefi o ansawdd da, sy'n bodloni manyleb uwch a gofynion dylunio cynaliadwy, ac yn cyfrannu at ddiwallu anghenion Caerffili o ran tai. Yn ogystal â'r cartrefi newydd, rydym wedi ymrwymo i ddarparu 197 o wythnosau â thâl, a 38 o wythnosau di-dâl, o leoliadau hyfforddi yn y diwydiant adeiladu i bobl leol.”

I gael rhagor o wybodaeth am Harmoni Homes neu i wneud ymholiadau am ddatblygiad Gerddi Coed y Ffawydden, ewch i www.harmonihomes.com neu ffoniwch 029 2085 8145.


New housing system launches

Published: Saturday 17 September 2016
New housing system launches

Caerphilly’s Common Housing Register and Common Allocation Policy launches today (Monday, 5 December 2016).

Caerphilly County Borough Council along with partner housing associations, Aelwyd, Cadwyn, Charter, Derwyn, Linc-Cymru, United Welsh and Wales & West have all been working together on the introduction of the Register and Policy, which brings about a major change in the way applicants apply and are assessed for social housing, and how social landlords will now let their accommodation in Caerphilly borough. 

This new process of applying for social housing will be much simpler and quicker for applicants and gives them much more choice over where they want to live.  With the introduction of a single list, which will be managed by the Council on behalf of all partners, applicants now have to complete only a single application form to apply for housing with one or more of social landlords in the borough.

The allocations policies of each social landlord have now been replaced with the new policy.  Existing social housing applicants still requiring rehousing, who responded to the re-registration exercise carried out during the summer, have been reassessed and transferred onto the single list.  All new applicants will now be assessed under the new policy.  All applicants on the single list are placed in one of three priority bands that closely matches their housing need.  Applicants in the highest band will normally be offered accommodation first.

Applicants will be required to complete and maintain their housing application via a newly developed website called Home Search Caerphilly.  Also available on the website will be a host of information including how to register for housing, how applications are assessed, which areas housing is located and profiles of each area.  In addition, people accessing the site will be able to complete an on-line assessment which will provide them with a bespoke housing action plan, providing them with information on a range of housing solutions.

Cllr David Poole, the council’s Deputy Leader and Cabinet Member for Housing, said: "I am delighted with the introduction of the common housing register and common allocation policy.   This new system will give applicants more choice about where they want to live and make applying for social housing easier and quicker.  The Home Search Caerphilly website will provide applicants with a range of information to allow them to make informed choices about where they want to live.”

Further information can be found on the Council’s website or at the Home Search Caerphilly website.  Alternatively you can contact the Common Housing Register Assessment Team on telephone 01443 873521 or by email CHR@caerphilly.gov.uk